Home / Mẫu vòng hoa tang

Mẫu vòng hoa tang tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc      

 Các tỉnh phía bắc không chú trọng vòng hoa đám tang phải là hoa gì, màu sắc thế nào, nhưng lại chú trọng loại hoa cho người mất còn trẻ ( chưa có gia đình ) hay người mất đã lớn tuổi.

Nếu là người mất còn trẻ thì yêu cầu là hoa phải màu trắng, ngượi lại người mất lớn tuổi thì không được phúng viếng bằng hoa màu trắng.

Phong tục tổ chức tang lễ tại các tỉnh phía bắc thường nặng nề hơn các tỉnh phía Nam.

- Địa chỉ đặt hoa tang

Vòng hoa tang tại Hà Nội

Vonghoatang.net